Uverenja

 
Naziv usluge

 
Uverenje o
  • državljanstvu
  • slobodnom bračnom stanju (za venčanje u inostranstvu)
  • smrtovnice za ostavinsku raspravu
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Sekretarijat za opštu upravu grada Pančeva - Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Gde i kako

 
Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu i slobodnom bračnom stanju usmeno podnosi zainteresovano lice nadležnom organu uprave po mestu vođenja knjige u kojoj je izvršen upis činjenice. Uz zahtev se plaća Republička administrativna taksa u propisanom iznosu:
  • 530,00 dinara za uverenje o državljanstvu
  • 800,00 dinara za uverenje o slobodnom bračnom stanju
na račun primaoca: 840-742221843-57 sa pozivom na broj: model 97 broj 02-226 (Primalac: Republika Srbija, svrha uplate: Republička administrativna taksa).
 
kao i Gradska administrativna taksa u propisanom iznosu:
  • 85,00 dinara za uverenje o državljanstvu
  • 85,00 dinara za uverenje o slobodnom bračnom stanju
  • 266,00 dinara za smrtovnicu za ostavinsku raspravu
na račun primaoca: 840-742241843-03 sa pozivom na broj: model 97 broj 03-226 (Primalac: Grad Pančevo, svrha uplate: Gradska administrativna taksa).
 
Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Vrh