Usluge Mesna kancelarija

Mesna kancelarija

Molimo sve građane da, pre nego što uplate administrativne takse, kontaktiraju Mesnu kancelariju i izvrše uvid o upisu u Matične knjige.

Takse navedene na sajtu su informativnog karaktera i molimo vas da pre uplate proverite njihove iznose u Mesnoj kancelariji.

1 Izvodi iz matičnih knjiga
2 Uverenja
3 Overa potpisa
4 Venčanja
Vrh