Mesto Monografija

Monografija

BANATSKO NOVO - SELO
1765 - 1977
monografija

SARADNICI —. OBRAĐIVAČI:

Vasile Beka, novinar (Pančevo); Petru Besu, nastavnik (Ban. Novo Selo); Pavel Blagoje, službenik (Pančevo); Petar Čomlava, upravnik Doma kulture (Ban. Novo Selo); Dr Milorad Dečić, profesor Umetničke akademije (Novi Sad); Stevan Dakonović, službenik (Ban. Novo Selo); Dr Radu Flora, redovni profesor Univerziteta (Beograd); Vasile Flora, nastavnik (Ban. Novo Selo); Branko Franeta, nastavnik (Ban. Novo Selo); Dušan Jelaš, profesor (Ban. Novo SeIo); Jelena Knežević, profesor (Banatski Karlovac); Silvija Malajmare, bibliotekar Doma kulture (Ban. Novo Selo); Mr Mirjana Maluckov, kustos Vojvođanskog muzeja (Novi Sad); Aleksandar Malušević, novinar (Pančevo); Mirjana Pernjak, profesor (Ban. Novo Selo); Ing Petru Pomana, službenik PIK ,,Tamiš,, (Ban. Novo Selo); Miodrag Stejić, profesor Pančevo).

Konsultanti:

Jonika Ardeljan, Lazar Boljancu-Lazi, George Bosiok, Nikolice Flora, Borivoj Jovanović, Petar Kostić, Ljuba Mandreœ, Todor Mandreš, Mara Popović, Sever Šdiku, Jonel Tođeraš, Sava Ubiparip, Dojna Živan. 

K o o r d i n a t o r:
PROF. DR RADU FLORA

 

1 Predgovor
2 Geografski prikaz sela
3 Postanak i razvitak sela
4 Selo u periodu Drugog svetskog rata
5 Organi narodne vlasti, nacionalizacija, agrarna reforma, osnovi samoupravljanja i komunalni sistem
Vrh