Administracija Prava građana

Prava građana

Građani u Mesnim zajednicama mogu zadovoljiti zajedničke potrebe i interese putem:

 • pokretanja inicijative za donošenje i izmenu propisa i opštih akata iz nadležnosti opštine;
 • pokretanja inicijative za izgradnju, održavanje i korištenje lokalnih puteva i drugih komunalnih objekata i načina obezbeđivanja finansijskih sredstava za tu namenu;
 • pokretanje inicijative za komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina;
 • zaštite i unapređenja životne sredine;
 • pokretanja inicijative za izdvajanje, spajanje i pripajanje naseljenih mesta iz sastava opštine;
 • održavanja i korištenja poslovnog prostora datog na upotrebu Mesnoj zajednici;
 • zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti civilne zaštite, odnosno zaštite od elementarnih i drugih nepogoda;
 • organizovanja humanitarnih akcija za korisnike socijalne pomoći i druge socijalne kategorije građana;
 • realizovanja zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture, organizovanja kulturnih manifestacija i sportskih takmičenja;
 • raspisivanja i sprovođenja referenduma.

Statutom i drugim aktima Mesne zajednice može se predvideti zadovoljavanje i drugih potreba od neposrednog interesa za građane.

Svaki građanin sa prebivalištem na području Mesne zajednice koji je navršio 18 godina života ima pravo da bira i da bude biran u Savet Mesne zajednice.

Svaki građanin može predložiti samo jednog kandidata za člana Saveta mesne zajednice.

Inicijativu za razmatranje, odnosno rešavanje, određenih pitanja iz okvira prava i dužnosti Mesne zajednice može pokrenuti svaki građanin, sam ili zajedno sa drugima, čije je prebivalište na području Mesne zajednice, u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i Statutom Mesne zajednice.

Svaki građanin Mesne zajednice ima pravo da, sam ili zajedno sa drugim građanima Mesne zajednice, podnese peticiju Savetu Mesne zajednice kojom traži da se:

 • donese ili pokrene postupak za donošenje ili izmenu i dopunu pravnog akta iz nadležnosti Mesne zajednice,
 • preispita rad organa Mesne zajednice, kao i nepravilan odnos zaposlenih u Mesnoj zajednici.

Administracija:

 • Opšti podaci
   Mesna zajednica Banatsko Novo selo je interesna, demokratska, nestranačka...
  Više...
 • Poslovi
  U Mesnoj zajednici građani odlučuju o solidarnom zadovoljavanju zajedničkih...
  Više...
 • Prihodi
  Sredstva mesne zajednice su: sredstva koja opština prenese mesnoj...
  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

Izbor jezika:

LatinicaЋирилица
Vrh