Administracija Mesna zajednica Učešće u razvoju grada

Učešće u razvoju grada

U cilju što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg zadovoljavanja zajedničkih potreba i interesa građani imaju prava i dužnost da razmatraju srednjoročne i godišnje programe uređenja građevinskog zemljišta, Srednjoročne i Dugoročne programe održavanja, zaštite i razvoja puteva i planova i programe rada na izradi prostornih i urbanističkih planova.

Na programe iz prethodnog stava, građani daju mišljenja i predloge neposredno ili putem svojih organa.

Savet mesne zajednice dužan je da blagovremeno informiše građane o činjenicama i podacima potrebnim za pripremanje, donošenje i ostvarivanje programa razvoja iz člana 14. ovog Statuta i da obezbedi koordinaciju i usaglašavanje ciljeva i interesa u mesnoj zajednici sa ciljevima i interesima subjekata programiranja.

Ako se ukaže potreba da o pojedinim pitanjima iz prethodnog stava bude uključen najširi krug građana radi postizanja dogovora o osnovnim elementima razvoja, savet mesne zajednice je dužan da organizuje javne rasprave.

Vrh