Opšti podaci

 Mesna zajednica Banatsko Novo selo je interesna, demokratska, nestranačka zajednica građana i njihovih udruženja u kojoj građani solidarno zadovoljavaju svoje zajedničke interese i potrebe koje sami utvrde.

Mesna zajednica je u sastavu grada Pančeva. Sedište Mesne zajednice je u Banatskom Novom Selu, ulica Maršala Tita broj 67. Obuhvata područje katastarske opštine Banatsko Novo Selo.

Mesna zajednica je pravno lice koje samostalno raspolaže svim svojim sredstvima u okviru prava i obaveza utvrđenih Statutom Mesne zajednice Banatsko Novo Selo, Statutom grada Pančeva i Odlukom o obrazovanju Mesnih zajednica. Rad organa Mesne zajednice je javan i podložan kontroli građana.

Inicijativu u vezi obrazovanja, spajanja odnosno ukidanja Mesne zajednice pokreću građani Mesne zajednice sa područja za koje se predlaže obrazovanje, spajanje ili ukidanje Mesne zajednice, odnosno njenog dela.

Inicijativa građana Mesne zajednice ili njenog dela se dostavlja Savetu Mesne zajednice i Skupštini grada Pančeva na razmatranje i donošenje odgovarajuće odluke.

Vrh