Poslovi

U Mesnoj zajednici građani odlučuju o solidarnom zadovoljavanju zajedničkih interesa i potreba u oblastima:

  • uređenje naselja (putevi, ulice, trotoari, PTT objekti i elektroenergetski objekti; iniciranje rešavanja komunalnih pitanja; obezbeđivanje sredstava za komunalnu izgradnju) i drugo;
  • zaštita i unapređenje životne sredine (aktivnosti na izgradnji komunalnih objekata, ozelenjavanje i očuvanje prirode, pokretanje inicijative za traženje rešenja zaštite sredine i drugo);
  • snabdevanje građana (organizovanje uslužnih i zanatskih delatnosti, organizovanje potrošačkih zadruga i drugo);
  • socijalno-humanitarne aktivnosti (briga o deci, starim i bolesnim građanima, prevencija protiv asocijalnih pojava mladih - droga, kriminalitet, alkoholizam i drugo...;
  • vaninstitucionalna briga o socijalnim kategorijama stanovništva (akcija zbrinjavanja, pružanja pomoći siromašnim i drugo);
  • stvaranje boljih uslova života i rada građana;
  • aktivnosti na uvođenju i realizaciji mesnog samodoprinosa;
  • učešće u preduzimanju mera u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nepogoda i stvaranje uslova za njihovo otklanjanje.

Mesna zajednica obavlja i poslove koje građani utvrde i koje joj grad Pančevo i druge institucije povere. 

Vrh