Javnost rada

Rad organa mesne zajednice je javan. Savet mesne zajednice je dužan da preduzme sve mere da građani budu pravovremeno i tačno informisani o svim pitanjima u mesnoj zajednici.

Javnost rada u mesnoj zajednici se obezbeđuje:

  • javnim održavanjem sednica Saveta mesne zajednice i njegovih radnih tela;
  • iznošenjem na javnu diskusiju odluka i materijala, koji se pre usvajanja moraju izneti na javnu diskusiju predviđenu ovim Statutom i drugim aktima mesne zajednice;
  • preko sredstava javnog informisanja;
  • objavljivanjem odluka i drugih akata mesne zajednice i njenih organa putem isticanja na vidnom mestu ili na drugi način.
Vrh